Inholland student wint NVM Oral-B Studieprijs 2015-2016

Xandra Post van de opleiding Mondzorgkunde heeft de 1ste prijs (NVM Oral-B Studieprijs 2015-2016) gewonnen met haar onderzoek op het terrein van eHealth in de mondzorg.

Ze heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van thuiswonende (zorgafhankelijke) ouderen aan mondgezondheids-gerelateerde informatie en instructies via eHealth.

Met dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden van eHealth draagt Xandra bij aan het realiseren van een Gezonde Samenleving.

Een samenleving die steeds meer vraagt om zelfmanagement en empowerment van mensen. Een samenleving waarin de professional mensen – preventief en bij problemen - activeert en ondersteunt om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden en daarbij gebruik maakt van de laatste (technologische) innovaties binnen de zorg.

Uit het onderzoek van Xandra blijkt dat ouderen weinig tot geen interesse en behoefte hebben aan digitale informatie en instructies over de mondzorg.

Ouderen die op dit moment wel digitale middelen gebruiken, zijn ook in staat om informatie en instructies via een eHealth applicatie te ontvangen.

Vanuit het oogpunt van de zorgprofessional is echter wel behoefte aan informatie en instructies over de mondzorg via een eHealth applicatie.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Medische Technologie en in samenwerking met de opleiding Mondzorgkunde.

Xandra werd hierbij begeleid door Laurence Alpay (docent en onderzoeker eHealth binnen het Inholland Health & Technology Centre en kenniskringlid Lectoraat Medische Technologie) en Karl Parisius (docent en onderzoeker opleiding Mondzorgkunde).